ÚSZT infoblokk

Az Új Széchenyi Terv keretében Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek esetében az ÚSZT logón kívül a további elemeket kötelező feltüntetni, melyek együttese képezi az infoblokkot:

1. Magyarország megújul szlogen

 • A logót lehetőleg fehér háttér előtt kell használni.
 • Nem fehér háttér előtti használat esetén törekedni kell a lehető legnagyobb kontraszt elérésére a logó és a háttér között.

2. Európai Unió logója

 • Az Európai Unió jelképe a kék színű téglalap alakú zászló, amelynek hossza magasságának másfélszerese.
 • A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada.
 • Mindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok egy láthatatlan kör kerületén helyezkednek el, amelynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. Mindegyik csillag álló helyzetben van, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A kör úgy kerül kialakításra, hogy a csillagok az óralapon szereplő órák helyén jelenjenek meg.
 • A csillagok száma nem változik. Egyes alkalmazásokban a zászló alatt helyezkedik el az „Európai Unió” (angol nyelven „European Union”) felirat a zászló színében, DINPro-Regular betűtípussal.
 • A logót lehetőleg fehér háttér előtt kell használni.
 • Nem fehér háttér előtti használat esetén törekedni kell a lehető legnagyobb kontraszt elérése a logó és a háttér között.
 • Színei: Pantone Reflex Blue (kék), Pantone Yellow C (sárga)

3. Az Európai Uniós támogatás tényére utaló kötelező mondat, finanszírozó alap megnevezésével (ERFA, ESZA, KA)

 • A kötelező mondat szabályozása a következő:
  • ERFA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
  • ESZA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
  • KA finanszírozás esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
 • Abban az esetben, amikor a tájékoztatási tevékenység tárgyát egynél több alap finanszírozza (például a kiadványban szereplő különböző alapból finanszírozott projektek), elegendő csak az Európai Unióra történő hivatkozást feltüntetni.
  • Több alap finanszírozása esetén: „A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.”

4. NFÜ elérhetőségei

 • Betűtípus: DinPro, mérete a tartalom függvénye
 • Felirat: