Új technológia a csővezeték-építésben

operativprogram.hu
2014-02-25
KVV Kőolajvezetéképítő Zrt.

A Kőolajvezetéképítő Zrt. a hazai piacon korszerű csővezeték építési technológiát alakított ki.

A „Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” elnevezésű pályázati kiíráson a Kőolajvezetéképítő Zrt. közel 412,5 millió forint uniós támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv keretében.

A 916 millió forintot meghaladó összköltségű projektben a hazai piacon olyan korszerű csővezeték építési technológiát alakítottak ki, mely a hegesztési technológia fejlesztése mellett, a kiegészítő műveletek fejlesztésével jelentősen csökkenti a környezetterhelést, kisebb kibocsájtást és környezetbarát vízfelhasználást tesz lehetővé.

Hazánkban a földgázból nyert energia aránya eléri a felhasználás 40-45 %-át, és az elégséges források hiánya miatt, az egyoldalú függőség csökkentése érdekében jelentős csőtávvezeték építés prognosztizálható az elkövetkező években (pl. NABUCCO, Déli Áramlat, stb.), melyek magyarországi szakaszai (kb. 650-950 km), valamint hazai ellátórendszerbe való bekötései jelentős mértékű vezetéképítést tesznek szükségessé.

Ezekkel kapcsolatban az Európai Unió a következő alapvető elvárásokat támasztja: új, korszerű és magas minőségi követelményeket biztosító csőanyagok használata, a vezeték fokozott üzemelési biztonsága, a rövidebb átfutási idő, valamint a gazdaságosság.

A felsorolt igények a korábban rendelkezésre álló technológiával nehezen vagy egyáltalán nem lettek volna teljesíthetők. Ezért a KVV Zrt. egy innovatív, a komplett hegesztési varrat automatizált elkészítését megvalósító vonalhegesztő gépsort helyezett üzembe és kifejlesztette az ehhez szükséges technológiát, valamint a csővezeték építés kapcsolódó befejező műveleteihez (vízfeltöltéses nyomáspróba, vezetékszárítás) szükséges berendezések és technológiák korszerűsítését, fejlesztését is elvégezte.

A projekt eredményeként létrejött technológia lehetővé teszi a napi varratmennyiség – átmérőtől függően – 50-60 %-os növelését, a celluloid bevonatú hozaganyag helyett a magasabb minőségi követelményeket is teljesítő elektródákat használja, valamint az emberi tényezőtől sokkal függetlenebbé teszi a minőségi kivitelezést.

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult fejlesztésnek köszönhetően hazánk piacvezető csővezeték építő vállalata ezen új technológiával mostantól sikerrel pályázhat a világ bármely országában csőtávvezeték vonalhegesztésének magas szintű kivitelezésére.

A komplex technológiai innovációs fejlesztés 2011. október 3-án kezdődött és 2013. július 3-án fejeződött be.

OP