Új nyomdaüzemet épít a JAVIPA Kft.

operativprogram.hu
2014-09-12
JAVIPA nyomda

A békéscsabai cég 127 millió forintot meghaladó összköltségű projektje során eszközparkját is fejleszti.

A „Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” című konstrukció keretében 58,26 millió forint uniós támogatást nyert el a JAVIPA Nyomdaipari Kft.

A vállalkozás eddig megvalósított jelentős technológiai fejlesztései mellett további gépbeszerzések váltak szükségessé, azonban az új gépeket már nem tudják hol működtetni, a méretbeli korlátok miatt a meglévő infrastruktúra több termék előállítására nem alkalmas. A meglévő 1624m2-es üzem fizikai korlátai miatt tovább nem fejleszthető, a piaci megrendelések teljesítése, a további növekedés érdekében azonban elkerülhetetlenné vált egy új, termelési célú üzemcsarnok létesítése.

A beruházás 2 ütemben valósul meg: 1. ütemben az új üzemcsarnok épül meg, mely 2 blokkból áll, a vágó, előkészítő és csomagolóüzemből és a FLEXO nyomdaüzemből. A JAVIPA Kft. a GKSZ-3 besorolású, Békéscsaba, Trefort utca 2/1 3261/6 hrsz. alatti területén építi meg az 1. ütem szerinti FLEXO üzemcsarnokot. Az 1. ütem szerint tervezett épület hasznos nettó alapterülete 1073,85m2. Az új FLEXO nyomdaüzemben tervezett tevékenység az UV FLEXO technológiával kivitelezett tekercses termékek előállítása.

A vágó, előkészítő és csomagoló üzemrészben a gyártásokra előírt anyagok feldolgozása folyik majd, illetve a késztermékek vevői igény szerinti kiszerelése, konfekcionálása, csomagolása és a végtermék minőségi ellenőrzése. Az új üzemrész átadásával megszűnik a zsúfoltság a jelenlegi üzemrészben és az 5 fővel növekvő létszámmal rugalmasabban ki tudják szolgálni a megnövekedett vevői igényeket.

A projekt keretében a vállalkozás eszközparkját is bővíti: 1 db Horizon AF-406A hajtogatógép, 2 db Busch TB-24I kötegelőgép, 1 db Masterprint Thermal Inkjet feliratozó rendszer beszerzésével. A beruházás megtérülési ideje 3 év.

A DAOP-1.1.1/DE-13 „Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” pályázati kiíráson 58.265.988 Ft támogatást elnyert, 127.687.024 Ft összköltségvetésű fejlesztés 2014. január 7-én indult és 2014. november 14-én zárul.

OP