Tumor-diagnosztikai fejlesztés Szegeden

operativprogram.hu
2015-06-12
Delta Bio 2000

A projekt során ubikvitin módosító fehérjék tumorterápiás célú jellemzése és kismolekula inhibitorainak azonosítása történt.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című konstrukciója keretében 380,21 millió forintot meghaladó vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el a Delta Bio 2000 Kft. által vezetett konzorcium.

A 475 millió forintot meghaladó összköltségű projekt során ubikvitin módosító fehérjék tumorterápiás célú jellemzése és kismolekula inhibitorainak azonosítása történt.

A projekt célja a Delta Bio 2000 által újonnan azonosított, a DNS replikációban szerepet játszó, és sajátos ubikvitin-kötőmotívummal rendelkező fehérjékkel specifikusan kölcsönható kismolekulák azonosítása volt, amelyek a tumor sejtek proliferációját, metasztatikus képességét, kemoterápiás szerekkel szembeni ellenállóképességét gátolják.

A kutatás-fejlesztési tevékenység végrehajtása során egyrészt jellemzésre kerültek új, a karcinogenezisben kulcsfontosságú szerepet játszó és ezért potenciális gyógyszer célpontnak tekinthető fehérjék, másrészt ezeknek a fehérjéknek az aktivitását gátló kismolekula inhibitorok szintézise és jellemzése valósult meg.

A projekt eredménye nemcsak hazai, de világszinten is újdonságot jelent, hiszen olyan gyógyszercélpont fehérjéket jellemeztek, amelyeket eddig más laboratóriumok még nem vizsgáltak. Továbbá, az előzetes eredmények fényében is előrevetíthető volt, hogy ezeket a fehérjéket gátló kismolekula inhibitorok fokozzák a DNS károsító ágens alapú tumorterápia hatékonyságát és alkalmazásuk szintetikus letalitáshoz vezet adott genetikai hátterű tumorsejtek kezelésénél.

A projekt során jellemzett – a DNS hibatoleranciában részt vevő – új fehérjéket szabályzó mechanizmusaikat és specifikus kis molekula inhibitorait először szabadalommal kívánták védeni, majd a vizsgálatokat kiterjesztik a gyógyszerfejlesztés következő fázisaiba.

A konzorcium vezetője a Delta Bio 2000 Kft. volt, konzorciumi tagok az AVICOR Kft., a VISAL PLUS Kft., valamint a DEAK Zrt.

A GOP-1.1.1-11 „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című pályázati kiíráson 380 211 800 forintos támogatást elnyert projekt 2013. február 1-jén indult és 2015. június 12-én zárult.

OP