Szociális kompetenciákkal a hátrányok ellen

operativprogram.hu
2015-03-30
kirándulás

Testvériskolai kapcsolatokat ápoló program zárult Békés megyében.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 17 millió forint európai uniós támogatással valósította meg az „Adj teret, nyiss utat! – Szociális kompetenciákkal a hátrányok ellen” elnevezésű projektet, melyben két békés megyei általános iskola diákjai és tanárai vettek részt.

A projektet megvalósító intézmények a dévaványai Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a kunágotai Bereczki Máté Általános Iskola volt. A programban 11 fő megvalósító pedagógus és 60 fő bevont tanuló vett részt, közülük 20 fő halmozottan hátrányos helyzetűként. A program fő célja a diákok szociális (együttélési, érdekérvényesítő, proszociális, kommunikációs) kompetenciáinak élethelyzetekben történő fejlesztése, valamint a két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes, baráti és jó munkakapcsolatok kialakítása volt.

A tanulók két csoportban tevékenykedtek a két félév, illetve a fizikai megvalósítás 14 hónapja során heti rendszerességű szakmai programot megvalósító foglalkozások keretében. A program megvalósulását segítette mindegyik csoportban a heti egy – matematika, anyanyelvi kommunikáció, informatika – szaktárgyi felzárkóztatás, fejlesztés is.

Az iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok alapvetően a tudatos értékeken és társas kapcsolatokon alapuló életviteli ismereteket voltak hivatottak elmélyíteni. Ennek során a két intézmény bevont tanulóinak és megvalósító pedagógusainak személyes találkozójára került sor mindkét érintett településen. Továbbá két közös kirándulást szerveztek Békés megyében: Gyulára, valamint Gyopárosfürdőre, mely programok egyaránt segítették a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlesztését.

Hat napos, közös nyári tábort tartottak a Balaton partján, a Zánkai – Új Nemzedék Központban, ahol naponta szervezett foglalkozásokat, kulturális, sport és egyéb szabadidős programokat biztosítottak a gyerekeknek. Végül a három előadásból álló sorozat témái között a partner iskolák megismerése, az alkohol és drogprevenció, illetve a társadalmi egyenlőség kérdésének fontossága szerepelt.

A „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” című pályázati kiíráson 17 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást elnyert projekt 2014. február 1-jén indult és 2015. május 31-én zárul.

OP