Nemzetközi szintű egészség- és környezetvédelmi kutatások az SZBK-ban

operativprogram.hu
2021-03-31
Szegedi Biológiai Kutatóközpont

A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban nagyműszerek beszerzése mellett társadalmi igényt kielégítő kutatások, posztgraduális képzések, konferencia előadások, publikációk támogatása valósult meg a kiválósági centrum nemzetközi versenyképességének fokozása érdekében.

A Széchenyi 2020 program „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című pályázata keretében a Szegedi Biológiai Kutatóközpont 1,992 milliárd forint európai uniós támogatást nyert el.

A pályázat célja volt Magyarországon a társadalmi szintű, megoldatlan egészségügyi problémák alapjainak kutatása, építve a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) kutatóinak korábbi eredményeire. Ezek a problémák, így a fertőző betegségek terjedése, antibiotikum rezisztens baktériumtörzsek kialakulása, a rosszindulatú daganatok kifejlődése, az öregedéssel kapcsolatos általános egészségügyi problémák, illetve a környezetünk megóvásának a szükségessége, stb., mind égetően sürgős megoldásra, de legalábbis enyhítésre vártak.

A projekt három pillérre épült: (1) egysejt szintű kutatás a fertőző és genetikai betegségek leküzdésére, (2) az egyedfejlődés, a regeneráció és az öregedés molekuláris szintű megismerésére állati modellszervezeteken, sejttenyészeteken és mesterséges szövetmodelleken, (3) a fény és növényi rendszerek komplex kölcsönhatásainak megismerése. Az egyes pillérek súlypontjai eltérőek voltak, hiszen az elsőben az egysejt szintű megközelítés dominált, a másodikban a soksejtes modellrendszerekre épült fejlődésbiológia, míg a harmadikban a fotobiológia modern problémái jelentették a központot. Ugyanakkor számos szinergia volt az egyes programok között, mind a molekuláris biológiai problémafelvetés, mind pedig a módszertani megközelítés tekintetében. A proteomikai, lipidomikai, metabolomikai vizsgálatok, a bioinformatikai analízisek mindhárom területen alapvetően hasonló koncepcióval és eszköztárral folytak.

Összességében kijelenthető, hogy a projekt kivitelezése során számos és jelentős alapkutatási eredmény született, ezek a tudományág legszínvonalasabb folyóirataiban kerültek közlésre, és – az SZBK-ban folyó eredményes kutatások eddigi gyakorlatának megfelelően – az egyes részfeladatok egymással összefüggésben, folyamatos információcserével kerültek teljesítésre.

A GINOP-2.3.2-15 számú pályázati kiíráson támogatást nyert, 1 991 900 000 forint összköltségvetésű fejlesztés 2016. július 1-én indult és 2021. március 31-én zárult.

OP