Mobil mechatronikai ipari alkalmazások fejlesztése indult

operativprogram.hu
2017-08-09
TERVÁN logo

Az NKFI Alap „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázatán 281,98 millió Ft állami támogatást nyert el a TERVÁN Kft.

A vállalkozás 422 millió forint összköltségű projektje során mobil mechatronikai ipari alkalmazásokat fejleszt lézer- és szerkezeti feszültség mérési technológiák alkalmazásával.

A stratégiai gáz- és olaj gerinc csővezeték hálózatok telepítése és karbantartása kiemelten veszélyes, ugyanakkor nemzetközi és nemzetgazdasági szempontból jelentős feladat. A vezeték egy adott szakaszának javítása, karbantartása bonyolult és veszélyes, hiszen robbanó elegyet szállítanak. A fektetéskor a helyszínen összeállított vezetékek objektív mechanikai megítélése nehézségekbe ütközik, ezért kívánatos egy olyan eljárás kidolgozása, amellyel szélsőséges körülmények között is egyenletes kivitelezési minőséget lehet biztosítani. Továbbá indokolt egy eltérő terepi körülmények közötti javítás-karbantartás és csővezetéki építés optimális technológiai kialakítása, amely csőtípusoktól függetlenül képes a szükséges műveletek elvégzésére. A javítás helyén alkalmazható, ún. csőszakasz gázhatároló egységre eddig nem volt példa. Olyan egység pedig, amely gázelegy jelenléte mellett is biztosítaná a munkavégzés biztonságos feltételeit, nem létezik. Nincs továbbá maradó csővezetéki feszültségek kiértékelését végző, lézertechnológiát alkalmazó eszköz sem. Jelenleg a piacon az elképzelt integrált rendszernek csupán részelemei léteznek és adott célra integrálhatók.

Különösen jelentős a robbanás biztos (ún. ATEX) alkalmazások fejlesztése, amelyek robbanó gázelegy jelenléte mellett is biztonságos terepi kivitelezést és karbantartást biztosítanak. A kiszakaszolás és kiszellőztetés ideje ezzel a technológiával lerövidül. A létrejövő technológia és prototípus olyan piaci igényre épül, mely a MOL és az FGSZ általi előírások minél magasabb szintű teljesítését teszi lehetővé. A projekt eredményeként létrejön egy mobilan telepíthető, terepen alkalmazható eszközrendszer, mely modulokból építtetett, a robbanó gázelegyeket a megmunkálási tértől elhatároló csőszakaszoló megoldásból és lézeres mérőberendezésből, illetve szerkezeti feszültségmérő rendszerből áll.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „VÁLLALATI KFI_16” pályázati kiírásán 281 979 240 Ft állami támogatást elnyert, 422 344 302 Ft összköltségvetésű projekt 2017. július 3-án indult és várhatóan 2019. június 30-án zárul.

OP