Felújították a jászladányi Rákóczi úti tagóvodát

operativprogram.hu
2014-06-26
Jászladányi Rákóczi úti tagóvoda

Infrastruktúra- és eszközfejlesztés is történt a meglévő épületrészek felújítása, korszerűsítése mellett.

Az Új Széchenyi Terv keretében közel 117 millió forintos támogatást nyert el a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. A beruházás során megvalósult a Jászladányi Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi úti tagóvodájának kapacitásbővítése a 3 éves korosztályba tartozó HHH gyermekek teljes körű beóvodázásának elősegítése érdekében.

A Rákóczi úti tagintézmény a múlt század elején épült, állapota, felszereltsége is ezt tükrözte. Az épület a jelenlegi szabályozásoknak nem felelt meg, így szükségessé vált felújítása, bővítése. Az óvoda kapacitásbővítése és a megvalósult eszközbeszerzés a nagy létszámú HHH és SNI gyermekek felzárkóztatását segíti.

A kapacitásbővítéssel új óvodai csoportszobák jöttek létre, tornatermet, nevelői- és fejlesztőszobát, kötelező helyiségeket alakítottak ki.

A projekt egyben a hátrányos, halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának megvalósítását is szolgálta, kiemelve az egyenlő hozzáférést, az egyéni bánásmódot. Ezzel párhuzamosan megteremtették a minőségi oktatás és korszerű nevelés, az egészséges és motiváló környezet, az egyénre szabott készség- és képességfejlesztés feltételeit is.

Az önkormányzat a beruházással egyúttal a település népességmegtartó képességét növelte, a településen a fiatal, képzett munkaerő megtartását elősegítette.

A fejlesztés eredményeként a férőhelyszám bővítéssel, a Köznevelési törvény előírásainak megfelelően megvalósult az óvodáskorú népesség teljes körű beóvodázása, folyamatos fogadása.

Az Új Széchenyi Terv ÉAOP-4.1.1/A-11 „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati kiírásán 116 964 388 forint uniós támogatást elnyert, 123 120 408 forint összköltségvetésű projekt 2013. augusztus 23-án kezdődött és 2014. június 30-án fejeződik be.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

OP