Csővezeték-építés komplex technológiai innovációs fejlesztése

operativprogram.hu
2012-03-23

A Kőolajvezetéképítő Zrt. 916 millió Ft összköltségű projektje 412 435 586 Ft támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv keretében egy, a hazai piacon vezető technológia kialakítására, mely a hegesztési technológia fejlesztése mellett jelentősen csökkenti a környezetterhelést, kisebb kibocsájtást és vízfelhasználást igényel.

Hazánkban a földgázból nyert energia aránya eléri a felhasználás 40-45 %-át, és az elégséges források hiánya miatt, az egyoldalú függőség csökkentése érdekében jelentős csőtávvezeték építés prognosztizálható az elkövetkező években (pl. NABUCCO, Déli Áramlat, stb.), melyek magyarországi szakaszai (kb. 650-950 km), valamint hazai ellátórendszerbe való bekötései jelentős mértékű vezetéképítést tesznek szükségessé.

Ezekkel kapcsolatban az Európai Unió a következő alapvető elvárásokat támasztja: új, korszerű és magas minőségi követelményeket biztosító csőanyagok használata, a vezeték fokozott üzemelési biztonsága, valamint a rövidebb átfutási idő, gazdaságosság.

A felsorolt igények a jelenleg rendelkezésre álló technológiával nehezen vagy egyáltalán nem teljesíthetők, ezért a KVV Zrt. egy innovatív, a komplett hegesztési varrat automatizált elkészítését megvalósító vonalhegesztő gépsor kifejlesztését tűzte ki célul, amely alkalmas a kapcsolódó befejező műveletek (vízfeltöltéses nyomáspróba, vezetékszárítás) kivitelezésére is.

A projekt eredményeként létrejövő technológia lehetővé teszi majd a napi varratmennyiség – átmérőtől függően – 50-90 %-os növelését, mivel a celluloid bevonatú hozaganyag helyett a magasabb minőségi követelményeket is teljesítő elektródákat használja, amely az emberi tényezőtől sokkal függetlenebbé teszi a technológiát.

Az Új Széchenyi Terv GOP 1.3.1-11/A pályázati kiírás keretében a 916 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt 412 435 586 Ft támogatást nyert el egy, a hazai piacon vezető technológia kialakítására, mely a hegesztési technológia fejlesztése mellett jelentősen csökkenti a környezetterhelést, kisebb kibocsájtást és vízfelhasználást igényel, továbbá kevesebb hulladékot termel.

A csővezeték-építés komplex technológiai innovációs fejlesztése 2011. október 3-án vette kezdetét és várhatóan 2013. december 31-én fejeződik be.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

OP