Újszerű Mo, W-alapú metatézis katalizátor prototípusok fejlesztése indult

operativprogram.hu
2017. október 17.
XiMo

Az NKFI Alap pályázati felhívásán 141,07 millió Ft állami támogatást nyert el a XiMo Hungary Kft.

A 265,36 millió forint összköltségű projekt során olyan sztereoszelektív molibdén/volfrám alapú metatézis komplexek kifejlesztése történik, melyek hatékonyan alkalmazhatóak különféle szerves vegyületek szintézisében.

Az olefin metatézis az egyik legszélesebb körben alkalmazható kémiai átalakítás, mely szén-szén kettőskötések összekapcsolását jelenti átmeneti fémkomplexek katalizátorok segítségével. A metatézis felfedezése óta az átmeneti fémet tartalmazó katalizátorok jelentős szerkezeti változásokon mentek keresztül, de még mára is maradtak olyan alapvető, megoldatlan kihívások, mint a különböző típusú funkciós csoportokkal való kompatibilitás, vagy a jól definiált térszerkezetű termékek előállítását lehetővé tevő sztereoszelektivitás elérése. A jelenleg piacon lévő katalizátorok által nyújtott előnyök teljes feltérképezéséhez szükségessé vált e fémkomplexek továbbfejlesztése.

A XiMo Hungary Kft. által vizionált fejlődés egyik legígéretesebb iránya olyan, megfizethető árú, sztereoszelektív molibdén és/vagy volfrám alapú metatézis komplexek kifejlesztése és az előállításukat lehetővé tevő gyártó eljárások kidolgozása, melyek hatékonyan alkalmazhatóak különféle szerves vegyületek szintézisében. A fejlesztés során szisztematikus kísérlettervezéssel szerkezet-hatás összefüggéseket kívánnak felállítani, majd az eredmények analízise és megértése után új típusú fémkomplexeket tervezni.

A projekt keretében 2 db nagyfokú sztereoszelekticitással és/vagy jelentős poláris funkciós csoport toleranciával bíró Mo- és/vagy W-alapú metatézis katalizátor prototípus kifejlesztése történik, majd a gyártásukhoz szükséges laboratóriumi, ipari technológia kidolgozása, végül minimum 200-200 g hatóanyag legyártása és felhasználóbarát formában való kiszerelése demonstratív jelleggel.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” / „VÁLLALATI KFI_16” című pályázati kiírásán 141 076 227 Ft állami támogatást elnyert, 265 368 256 Ft összköltségvetésű projekt 2017. szeptember 1-én indult és várhatóan 2019. augusztus 31-én zárul.

OP


EU Pályázati Portál