NKFI Alap tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek

operativprogram.hu
2017. december 12.
NKFI Alap

Kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenység

A Kedvezményezettnek a projekt keretében létrehozott új tudományos fejlesztési eredmény(ek)ről tájékoztatnia kell a nyilvánosságot. Valamennyi konzorciumi tag a projekt megvalósítása során köteles a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni – a találmány szintű kutatási eredmények kivételével -, a projektről és a támogatásról információt nyújtani.

Az előírt kommunikációs tevékenységek elmulasztása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

A Kedvezményezettek kötelesek a nyilvánosságot tájékoztatni a támogatást elnyert projekt céljáról, hasznáról, a futamidő második felében az elért eredményről. A projekt eredményeinek elterjesztése pl. technikai és tudományos konferenciákon, tudományos és műszaki lapokon, szabadon hozzáférhető adattárakon, vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül történhet.

A nyilvánosság tájékoztatásába, az eredmények elterjesztésébe a következők tartoznak:

1) Projekttábla készítése, amely az intézmény, cég, labor stb. falán elhelyezendő. A tábla tartalmazza: a projekt elnevezését és futamidejét, az NKFI Hivatal megnevezését és a támogatás forrását (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap);
2) Konferencián, workshopon, kiállításon használható kiegészítő eszközök: tábla, molinó, brosúra, meghívó stb.;
3) Publikáció (papíralapú ill. elektronikus, azaz könyv, folyóirat cikk, CD stb.);
4) Egyéb más, az adott projekthez illeszkedő kommunikációs eszközök.

Árajánlatkérés a kötelezően előírt nyilvánosság költségére, melynek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya a teljes projekt szintjén nem lehet több mint 0,5%.

A pályázat benyújtásakor külön részfeladatot kell e tevékenységnek (tájékoztatás) megjelölni.EU Pályázati Portál