Kutatási projektet indított a Mecsekérc Zrt.

operativprogram.hu
2013. június 17.
Mecsekérc Zrt.

A 458 millió forint összköltségű projekt célja a fenntartható geotermikus energiahasznosítás kútkiképzési technológiájának kifejlesztése.

A MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” elnevezésű pályázati kiíráson közel 252 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében.

Magyarországon a közvetlen hőhasznosítás céljára (kertészetek üvegházai, távfűtő rendszerek, önkormányzati és egyéb közösségi létesítmények fűtése) a felső-pannon korú homokkő rétegekből termelik ki a legtöbb termálvizet.

A vízbázisok védelme és a környezetkárosítás elkerülése a hasznosítás során lehűlt termálvíz visszasajtolását igényli, ez azonban több kedvezőtlen változást eredményezhet a besajtolással érintett kőzetek jellemzőiben.

A kedvezőtlen kőzet tulajdonságokkal rendelkező felső-pannon homokkövek esetében kulcskérdés, hogy a kútkiképzés megfeleljen a vízbesajtolással érintett rétegek és kőzetek sajátosságainak, azonban jelenleg nem áll rendelkezésre ezzel kapcsolatos tudományos igényességgel összeállított adatbázis, tervezési ajánlás vagy módszer.

A projekt célja, hogy lehetővé tegye a 100%-os hatásfokú földgáz kiváltást eredményező közvetlen geotermikus-energia hasznosítás fenntartható és gazdaságos módon történő megvalósítását és tömeges elterjesztését Magyarország területének 60-70 %-án egy, a hazai költségviszonyokhoz igazodó, megbízható vízbesajtoló-kút kiképzési technológia kifejlesztésével.

A megfelelő technológia kidolgozásához nagy mennyiségű mérést kell elvégezni kőzetmag mintákon, azonban ezek csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A projekt során a Mecsekérc Zrt. kifejleszti egy olyan műszer prototípusát, illetve meghatározza a megfelelő technológiát, mellyel lehetővé válik alapanyagokból irányított kőzetfizikai tulajdonságokkal rendelkező mesterséges kőzetmag minták kialakítása.

Ez utóbbi megoldás hiánypótló jellege miatt a földtudomány további területein (szénhidrogén-kutatásban, földtani környezetben történő radioaktívhulladék-elhelyezés és a CO2 elhelyezés kutatásában) is a természetes minták alkalmazásához képest jóval olcsóbbá teszi a laboratóriumi kísérleteket.

A technológiai fejlesztés 2012. április 1-én vette kezdetét és várhatóan 2014. május 31-én zárul.

OP