Hatékonyabb stratégiai tervezés az NGM-ben

operativprogram.hu
2013. április 12.

Az NFÜ támogatásra érdemesnek találta a szaktárca erre vonatkozó pályázatát.

A Nemzetgazdasági Minisztérium hétfői közleménye szerint az Államreform Operatív Program “Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése” című felhívására nyújtott be pályázatot. A projekt megvalósításával hozzájárul a stratégia tervezés szemléletének elmélyítéséhez, a közigazgatásban történő alkalmazásához, a hatásvizsgálatok által jobbá váló jogszabályok pedig azok könnyebb betartását és alkalmazását segítik elő – írja a tárca.

A projekt az Új Széchenyi Terv részeként, 160 millió forintos költségvetéssel indulhatott el, társminisztériumok és más költségvetési szervek együttműködésében, és az Európai Unió pénzügyi támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetési előirányzatának társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt célja, hogy az NGM tisztviselői számára hatásvizsgálatok és szakpolitikai stratégiai tervdokumentumok elkészítésén keresztül elősegítse a stratégiai tervezésre és a hatásvizsgálatok elvégzésére vonatkozó új jogi környezet gyakorlati alkalmazását. Célcsoportját a fenti folyamatokban érintett kormánytisztviselők jelentik.

A projekt megvalósításával az NGM el kívánja érni, hogy a tárca kompetenciájába tartozó lehető legtöbb szakterületre a kötelezően előírt hatásvizsgálatok mellett szakpolitikai stratégiai tervdokumentum is készüljön. A pályázati kiírással összhangban a projekt keretében az Intézményi Munkatervet (2013-ra, 2014-es kitekintéssel) is kidolgozzák.

Az elkészíteni kívánt stratégiai tervdokumentumok és hatásvizsgálatok közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a 2014-20-as európai uniós tervezési és programozási ciklus megalapozásához. Emellett keretet adhatnak a foglalkoztatás növelését, az adórendszer optimalizálását, a költségvetés stabilitását és fenntarthatóságát célzó tevékenységeknek, továbbá hosszú- és középtávú stratégiát vázolnak fel a kiemelt iparágak előtt.

A pályázat nyolc stratégiai tervdokumentum és tíz hatásvizsgálat elkészítését célozza, melyek összesen kilenc, az NGM hatáskörébe tartozó szakpolitikai területet érintenek. A projekt megvalósításában a minisztérium valamennyi államtitkársága részt vesz.

Aktuális információk a projekt honlapján találhatóak.

MTIEU Pályázati Portál