Disszeminációs kötelezettség

operativprogram.hu
Széchenyi 2020

A disszemináció a projektek eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás és a megvalósítására fordított források hasznosulása a lehető legnagyobb lehessen.

Magában foglalja mind a projektek során megszületett termékek és szolgáltatások, mind a projektmegvalósítás tapasztalatainak átadását. (disszemináció fogalma)

A magyar szakirodalomban nem alakult ki olyan szakkifejezés, amely kellő pontossággal adná vissza a jelentését, így az angolból átvett szó látszik meggyökeresedni.

A szó eredeti latin jelentése szór(ód)ás, szétszóródás / disseminatio, -onis (f), illetve az angol nyelvben terjesztést (dissemination) jelent.

Rövid, lényegi jelentése: a projektek eredményeinek terjesztése. (disszemináció jelentése)

A pályázatok nyerteseinek (kedvezményezetteknek) tájékoztatni kell a szakmai és tudományos közvéleményt arról, hogy közösségi (EU) és magyar (állami) társfinanszírozásból valósult meg fejlesztésük. Ez egyúttal lehetőség is arra, hogy egy szervezet hírül adja fejlesztésének, termékének, szolgáltatásának sikerét.

Disszeminációs kötelezettség

A Széchenyi 2020 GINOP és VEKOP K+F-es pályázatok esetén disszeminációs kötelezettsége áll fenn, amennyiben a pályázati adatlapon disszeminációs bónusszal élt a pályázó. Ez azt jelenti, hogy a projekt eredményeit széles körben kell terjeszteni konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

Az NKFIH oldalán való regisztráció, a projekt eredményei közzétételének, valamint a közzététel formai és tartalmi elfogadhatóságának elmaradása esetén, a megítélt támogatás a disszeminációs bónusz (15%) értékével csökkentésre és visszakövetelésre kerülhet.

A disszeminációs kötelezettség teljesítésében az alábbi elérhetőségeken tudunk segíteni:

OPERATÍV PROGRAM Kft.
Dr. Földy Ferenc
Telefon: +3670/587-1787
info@operativprogram.huEU Pályázati Portál